Posts Tagged 'Jihad'

Jihad kita masa kini

Allah menguasai Langit dan Bumi. Allah menguasai seluruh maya persada. Berpesan aku kepada kamu saudara-saudaraku. Kekalkal ikrar di hati hati kamu. Teguh Iman, Tauhid dan Makrifat akan Zatul Makbud atau Zat yang disembah. Lengkapkan derap langkah dengan Kalimah yang tiada putus mengalir di dalam Darah. Rajakan Malaikat di dalam Dirimu. Mahkota kan Arasyil Majid di dalam dada mu. Tahanlah nafas mu, dan pada detik yang terakhir, selamlah akan Bahrul Nikmat. Nikmat Iman dan Islam. Inilah siratul mustaqim abadan abada dari Adam hinggalah kepada kita warisnya Muhammad.

 

Firman Allah fil kitabihil kariim:-

 

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS.AlHasyr(59):19)

 

Hari ini, di pagi yang mulia, aku menyeru dengan seruan kebenaran. Aku menyeru dengan seruan Al-Haq. Aku menyeru dengan segenap nyawa di dalam nafas yang keluar masuk. Aku menyeru dengan Nyawa ku yang di dalam genggamanNya. Aku menyeru dengan Rahmah Restu Khidir A.S. Aku menyeru dengan Syafaat Baginda s.a.w. Aku menyeru dengan barakah Mursyid ku. Aku menyeru dengan ehsan pembimbingku. Aku menyeru dengan DiriKu. Wahai sekalian saudara-saudaraku, anak-anak ku, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat. Sesungguhnya hari ini, paluan gendang perang AdJihaddunFiSAbillah sudah dikemuncaknya. Cagarkan sekalian kalian akan nyawamu. Ayyuhal muslimin. Kita perangi kemaksiatan, kemungkaran, kefasikkan dengan nyawa-nyawa mereka sebagai gantinya. Berlindunglah kita kepada Allah Rohul Alamin di dalam kita memartabatkan Islam di tempatnya. Mendarahi tanah semenanjung itulah yang Wajib. Wahai saudaraku, angkatlah senjata mu. Usunglah pundakmu ke medan jihad. Usah kau tangguh, usah kau gentar, usah kau sangsi. Akhirat itu hanya sedetik jauhnya dari sisimu. Itulah kehidupan yang abadan abada.

 

SuryaKencana

10th July 2008

Advertisements

Advertisements

Archives

Categories